Polish (PL)

Zaktualizowane dokumenty wzorcowe

W zakładce Do pobrania/Materiały robocze zamieszczone zostały aktualne wersje dokumentów:

- Wytyczne dla wykonawców koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem

- Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym

Powyższe dokumenty zostały zaktualizowane w związku z dotychczasowymi doświadczeniami z ich stosowania przy pracach projektowych w zakresie systemów zarządzania ruchem.

Ponadto w zakładce zamieszczony został dokument "Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści", określający sposób prezentowania informacji na znakach o zmiennej treści dla różnych kategorii zdarzeń.

KSZR z dofinansowaniem unijnym

Projekt „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” znalazł się na liście projektów wybranych przez Komisję Europejską do dofinansowania w ramach Funduszu Connecting Europe Facility. Inwestycja warta 145 mln euro otrzyma dofinansowanie środków UE w wysokości 123 mln euro.

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego inteligentnego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców oraz GDDKiA. System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i zapewnieni szybki, bezpieczny oraz płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych sieci bazowej o znaczeniu europejskim na terenie Polski zarządzanych przez GDDKiA. Łączna długość sieci drogowej objętej Projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

Projekt zakłada wdrożenie zidentyfikowanych przez GDDKiA jako priorytetowych dla uczestników ruchu i zarządzania ruchem usług ITS. Poprzez:

  • zaprojektowanie,
  • rozmieszczenie,
  • instalację,
  • wdrożenie
  • uruchomienie infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej, komunikacyjnej i telematycznej oraz oprogramowania w pasie drogowym (m.in. znaki zmiennej treści, znaki pryzmowe, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje pogodowe) oraz w dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne, itd.).

Jako najważniejsze usługi ITS wdrażane w ramach Projektu należy wymienić: informacje o warunkach ruchu i czasach podróży, informacja o sieci drogowej, informacja o zdarzeniach, informacja pogodowa, obszarowe i korytarzowe zarządzanie ruchem, dynamiczne wyznaczanie objazdów, inteligentne i bezpieczne parkingi.

 

Postępowanie na Usługi wsparcia i doradztwa techicznego - KSZRD na sieci TEN-T

Szanowni Państwo,

 

Na mocy art. 40 ust. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako Zamawiający uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania, którego przedmiotem jest „Usługa wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)”. Zamówienie to jest elementem realizacji przez GDDKiA programu o nazwie Krajowy System Zarządzania Ruchem. Ogłoszenie o zamówieniu znajdą Państwo na stronie internetowej GDDKiA (www.gddkia.gov.pl – zakładka „zamówienia publiczne aktualne”, nr DPR.DPR.1.2413.1.2016.DZR), link poniżej:

 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-1