Polish (PL)

Prezentacja KSZR w Brukseli

2 grudnia 2013 r. w Brukseli odbędzie się doroczna konferencja ITS organizowana przez Komisję Europejską, zostanie na niej zaprezentowany stan zaawansowania prac nad Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem oraz dojdzie do wymiany doświadczeń z realizacji i wdrażania systemów ITS przez różne podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne.