Polish (PL)

Spotkania z interesariuszami

Jednym z wymagań stawianych „Krajowemu Systemowi Zarządzania Ruchem” jest jego współpraca z innymi inteligentnymi systemami transportu (ITS) w kraju i za granicą. Wobec powyższego GDDKiA rozpoczyna cykl spotkań z interesariuszami (innymi zarządcami dróg, służbami wykorzystującymi systemy informatyczne), na których GDDKiA przedstawi zamierzenia co do realizacji KSZR, zdefiniuje możliwe punkty styku pomiędzy KSZR a poszczególnymi systemami informatycznymi i określi szczegółowo w jakim zakresie wskazane jest wsparcie merytoryczne ze strony interesariuszy.

Szczegółowy plan nadchodzących spotkań z interesariuszami będzie można znaleźć w zakładce „Kalendarz spotkań”.