Polish (PL)

Seminarium „Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad objęła patronatem seminarium „Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME”, które odbędzie się 4 kwietnia br. w Toruniu. Spotkanie  skierowane jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych, którym zostaną przedstawione zasady działania oraz pola współpracy przy wdrażaniu i wykorzystaniu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Seminarium będzie przede wszystkim skupione wokół takich tematów, jak architektura ITS, proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), korzyści z niej płynące. Uczestnicy zapoznają się z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS i usług z nią związanych oraz narzędziami wspomagającymi proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS.

Ze strony GDDKiA w spotkaniu weźmie udział Przemysław Rzeźniewski - zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem oraz Andrzej Kobuszewski – naczelnik Wydziału Systemów Zarządzania Ruchem, którzy opowiedzą o ryzykach i zaletach posiadania, bądź nieposiadania  architektury ITS. Omówiony zostanie także proces jej tworzenia, stan zaawansowania prac, obszary wymiany danych oraz kwestia współpracy z innymi zarządcami dróg.