Polish (PL)

Pierwsza wersja architektury fizycznej KSZR gotowa

W zakładce Pliki do pobrania/Materiały robocze dostępna jest pierwsza wersja architektury fizycznej prezentująca podział KSZR na moduły wdrożeniowe, przedstawiająca powiązania pomiędzy poszczególnymi modułami wdrożeniowymi, operatorami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Wyróżnione w niej zostały moduły wdrożeniowe rozproszone – instalowane w pasie drogowym, moduły scentralizowane – instalowane np. w centrach zarządzania ruchem/siedzibach GDDKiA, moduły przewoźne - instalowane na platformach przewoźnych np. pojazdy GDDKiA, a także moduł mobilny - obejmujący rejestratory obrazu wideo w pojazdach GDDKiA.