Polish (PL)

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Konsultant/Inżynier Kontraktu

Ogłoszenie  dotyczy zamiaru przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego planowane ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie pełnienia funkcji Konsultanta/Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T.


Termin przesłania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa  9 lipca 2014 r. o godzinie 14:00.