Polish (PL)

Lista uczestników dialogu technicznego już wkrótce

W związku z pojawiającymi się prośbami o udostępnienie listy uczestników dialogu technicznego GDDKiA informuje, że obecnie weryfikowane są otrzymane wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Wyniki weryfikacji zostaną opublikowane wkrótce w serwisie internetowym GDDKiA w formie listy wnioskodawców dopuszczonych do dialogu technicznego.

 

Dialog techniczny przeprowadzany jest w sposób transparenty z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. O kolejnych etapach dialogu technicznego i realizacji projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.