Polish (PL)

Lista uczestników dialogu technicznego.

W oparciu o treść ogłoszenia o Dialogu Technicznym, Regulaminu Dialogu Technicznego, Komisja pozytywnie zweryfikowała wnioski przedstawione przez wymienionych potencjalnych uczestników Dialogu Technicznego, jednocześnie wskazując, iż ze względu na najwyższą liczbę wykazanych zamówień spełniających warunki postawione w Ogłoszeniu Dialogu Technicznego stają się decyzją Komisji uczestnikami dialogu technicznego.

Lista uczestników Dialogu Technicznego wraz z liczbą zamówień spełniających warunki stawiane w Ogłoszeniu Dialogu Technicznego: 
 
•Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. – 7 zamówień, 
•Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Idom Ingenieria y Consultoria SA – 7 zamówień,
•HALCROW GROUP LIMITED (CH2M) – 5 zamówień,
•URS Polska Sp. z o.o. - 5 zamówień,
•Egis Poland Sp. Z o.o. oraz Egis France S.A  – 4 zamówienia,
•Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs B.V. we współpracy z Biurem Inżyniera Konsultanta Tomasz Latawiec – 4 zamówienia,
 
Dialog techniczny przeprowadzany jest w sposób transparenty z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. O kolejnych etapach dialogu technicznego i realizacji projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.