Polish (PL)

Powstaje Krajowy Punkt Dostępowy

Startuje budowa Krajowego Punktu Dostępowego w ramach projektu CROCODILE. Jest to kolejny krok we wdrażaniu ITS w GDDKiA oraz realizacji KSZR. Projekt będzie współfinansowany przez Komisję Europejską.

Projekt CROCODILE o wartości ok. 31,5 mln euro, którego realizacja planowana jest w latach 2014-2015, uzyskał bardzo pozytywne opinie Komisji Europejskiej i został wpisany na listę projektów do realizacji na sieci TEN-T. Projekt ma przyczynić się do wymiany informacji pomiędzy zarządcami dróg sąsiadujących krajów oraz poprzez realizację Krajowych Punktów Dostępowych zapewnić informacje o ruchu, które są wymagane Rozporządzeniami delegowanymi o nr 885/2013* oraz 886/2013**. Po stronie Polskiej za wdrożenie Krajowego Punktu Dostępowego odpowiadać będzie GDDKiA, która jest współpomysłodawcą formuły realizacji projektu CROCODILE. Projekt ten stanowi realizację strategii wdrażania ITS oraz przybliża GDDKiA w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. W projekcie oprócz Polski bierze udział dziewięć Państw: Austria, Cypr, Grecja, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy.

 

*885/2013 z dnia 13 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę w sprawie ITS Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

**886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym. 

CROCODILE Logo s