Polish (PL)

Poznaj Architekturę Fizyczną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

Złożoność opublikowanej w ramach przedsięwzięcia KSZR Architektury Funkcjonalnej KSZR powodowała, że jej analiza mogła być kłopotliwa. Sprawdzanie powiązań pomiędzy elementami architektury wymagało analizy szeregu schematów. Teraz będzie znacznie łatwiej. Prezentujemy w przystępnej formie Architekturę Fizyczną KSZR - wypracowaną przez GDDKiA w oparciu o Europejską Ramową Architekturę ITS o nazwie FRAME - z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej. W prosty sposób można otwierać poszczególne diagramy, uzyskiwać bardziej szczegółowe opisy, sprawdzać relacje pomiędzy elementami. Prezentowany, interaktywny materiał składa się z opisów modułów wdrożeniowych, przepływów danych oraz opisu interesariuszy (aktorów/terminatorów).

Architektura KSZR