Polish (PL)

Zasady rozmieszczania modułów wdrożeniowych w pasie drogowym.

GDDKiA rozpoczęła pracę nad dokumentem pt. „Instrukcja rozmieszczenia  klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym”. Stanowi on zbiór zasad, zgodnie z którymi możliwe jest określenie w jakich lokalizacjach na sieci drogowej i dla jakich uwarunkowań znajduje zastosowanie poszczególna klasa modułów wdrożeniowych, np. związanych z przekazywaniem komunikatów poprzez znaki o zmiennej treści.

Przeczytaj całość...