Polish (PL)

Rozporządzenie Delegowane dot. świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym

W zakładce Pliki do pobrania/Akty prawne dostępne jest Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu.

Rozporządzenie to ustanawia specyfikacje niezbędne do zapewnienia dostępności, wymiany, ponownego wykorzystania i aktualizacji danych o drogach i ruchu na potrzeby świadczenia usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu na terenie Unii Europejskiej.