Polish (PL)

Seminarium poświęcone KPD

W marcu odbyło się zorganizowane przez GDDKiA seminarium poświęcone projektowi „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego (KPD) do informacji o warunkach ruchu”. Oprócz drogowców wzięli w nim udział beneficjenci tego programu: koncesjonariusze płatnych autostrad, dostawcy nawigacji samochodowych  i planerów podróży.

Seminarium było okazją do wymiany wiedzy i oczekiwań w zakresie realizacji programu KPD pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w tym projekcie. Krajowy Punkt Dostępu do informacji o warunkach ruchu to część międzynarodowego projektu Crocodile. Jego założeniem jest stworzenie platformy wymiany danych m.in. o zdarzeniach drogowych, trudnych warunkach pogodowych oraz liczbie miejsc dostępnych w MOP wraz z opisem usług dostępnych w tych punktach.

Poniżej zamieszczone zostały następujące prezentacje z seminarium:

1. Słowo wstępne GDDKiA
2. Słowo wstępne MIR
3. KPD - Interesariusze
4. Założenia do współpracy z Interesariuszami
5. Techniczne aspekty realizacji KPD
6. KPD – rola w rozwoju innowacyjnych rozwiązań
7. KPD – punkt widzenia dostawcy usług
8. Usługi IT w chmurze
9. Możliwości wdrożenia usług informacji o ruchu w oparciu o infrastrukturę radia cyfrowego
10. Możliwości wdrożenia usług informacji o ruchu w oparciu o standard TPEG