Polish (PL)

Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – wymagania dla Wykonawców

W zakładce Pliki do pobrania/Materiały robocze dostępne są wymagania dla wykonawców do koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. Zgodnie z przyjętymi założeniami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła te wymagania do kontraktów budowlanych realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych /PBDK/.

Celem opracowania wymagań jest ujednolicenie struktury i zawartości koncepcji Systemów Zarządzania Ruchem, tworzonych komplementarnie do budowy dróg w ramach poszczególnych kontraktów budowlanych. Koncepcje mają być wykonywane w oparciu o dokumenty, opracowane dotychczas w ramach prac GDDKiA nad KSZR. Pomoże to ujednolicić rozwiązania ITS wdrażane na sieci zarządzanej przez GDDKiA.