Polish (PL)

Postępowanie na Usługi wsparcia i doradztwa techicznego - KSZRD na sieci TEN-T

Szanowni Państwo,

 

Na mocy art. 40 ust. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako Zamawiający uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania, którego przedmiotem jest „Usługa wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)”. Zamówienie to jest elementem realizacji przez GDDKiA programu o nazwie Krajowy System Zarządzania Ruchem. Ogłoszenie o zamówieniu znajdą Państwo na stronie internetowej GDDKiA (www.gddkia.gov.pl – zakładka „zamówienia publiczne aktualne”, nr DPR.DPR.1.2413.1.2016.DZR), link poniżej:

 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-1