Polish (PL)

Zaktualizowane dokumenty wzorcowe

W zakładce Do pobrania/Materiały robocze zamieszczone zostały aktualne wersje dokumentów:

- Wytyczne dla wykonawców koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem

- Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym

Powyższe dokumenty zostały zaktualizowane w związku z dotychczasowymi doświadczeniami z ich stosowania przy pracach projektowych w zakresie systemów zarządzania ruchem.

Ponadto w zakładce zamieszczony został dokument "Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści", określający sposób prezentowania informacji na znakach o zmiennej treści dla różnych kategorii zdarzeń.