Polish (PL)

Lista uczestników dialogu technicznego już wkrótce

W związku z pojawiającymi się prośbami o udostępnienie listy uczestników dialogu technicznego GDDKiA informuje, że obecnie weryfikowane są otrzymane wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Wyniki weryfikacji zostaną opublikowane wkrótce w serwisie internetowym GDDKiA w formie listy wnioskodawców dopuszczonych do dialogu technicznego.

 

Dialog techniczny przeprowadzany jest w sposób transparenty z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. O kolejnych etapach dialogu technicznego i realizacji projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Konsultant/Inżynier Kontraktu

Ogłoszenie  dotyczy zamiaru przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego planowane ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie pełnienia funkcji Konsultanta/Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T.


Termin przesłania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa  9 lipca 2014 r. o godzinie 14:00.

 

Webinarium

Założenia do dialogu technicznego wspierającego wybór Konsultanta Inżyniera Kontraktu (KIK) dla wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR).

 

26 czerwca br. odbyło się webinarium dotyczące założeń do dialogu technicznego wspierającego wybór Konsultanta Inżyniera Kontraktu (KIK) dla wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Zainteresowane firmy bądź konsorcja, mogą się zapoznać z przebiegiem webinarium po kliknięciu w poniższy link:

Link do materiałów z Webinarium