Polish (PL)

Pierwsza wersja architektury fizycznej KSZR gotowa

W zakładce Pliki do pobrania/Materiały robocze dostępna jest pierwsza wersja architektury fizycznej prezentująca podział KSZR na moduły wdrożeniowe, przedstawiająca powiązania pomiędzy poszczególnymi modułami wdrożeniowymi, operatorami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Wyróżnione w niej zostały moduły wdrożeniowe rozproszone – instalowane w pasie drogowym, moduły scentralizowane – instalowane np. w centrach zarządzania ruchem/siedzibach GDDKiA, moduły przewoźne - instalowane na platformach przewoźnych np. pojazdy GDDKiA, a także moduł mobilny - obejmujący rejestratory obrazu wideo w pojazdach GDDKiA.

Opis protokołów komunikacyjnych MODBUS/MOHER

Na forum zamieszczono opis protokołów komunikacyjnych zastosowanych w ramach projektu „Dostawa wraz z instalacją i utrzymanie pilotażowego modułu informacji meteorologicznej z funkcją oddziaływania na ruch drogowy”. Wszystkie szczegóły zostały zamieszczone na forum w zakładce Protokoły komunikacyjne i systemy łączności.

Seminarium „Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad objęła patronatem seminarium „Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME”, które odbędzie się 4 kwietnia br. w Toruniu. Spotkanie  skierowane jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych, którym zostaną przedstawione zasady działania oraz pola współpracy przy wdrażaniu i wykorzystaniu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Seminarium będzie przede wszystkim skupione wokół takich tematów, jak architektura ITS, proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), korzyści z niej płynące. Uczestnicy zapoznają się z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS i usług z nią związanych oraz narzędziami wspomagającymi proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS.

Ze strony GDDKiA w spotkaniu weźmie udział Przemysław Rzeźniewski - zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem oraz Andrzej Kobuszewski – naczelnik Wydziału Systemów Zarządzania Ruchem, którzy opowiedzą o ryzykach i zaletach posiadania, bądź nieposiadania  architektury ITS. Omówiony zostanie także proces jej tworzenia, stan zaawansowania prac, obszary wymiany danych oraz kwestia współpracy z innymi zarządcami dróg.