Polish (PL)

Rozporządzenie Delegowane dot. świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym

W zakładce Pliki do pobrania/Akty prawne dostępne jest Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu.

Rozporządzenie to ustanawia specyfikacje niezbędne do zapewnienia dostępności, wymiany, ponownego wykorzystania i aktualizacji danych o drogach i ruchu na potrzeby świadczenia usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu na terenie Unii Europejskiej.

 

Zasady rozmieszczania modułów wdrożeniowych w pasie drogowym.

GDDKiA rozpoczęła pracę nad dokumentem pt. „Instrukcja rozmieszczenia  klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym”. Stanowi on zbiór zasad, zgodnie z którymi możliwe jest określenie w jakich lokalizacjach na sieci drogowej i dla jakich uwarunkowań znajduje zastosowanie poszczególna klasa modułów wdrożeniowych, np. związanych z przekazywaniem komunikatów poprzez znaki o zmiennej treści.

Przeczytaj całość...

 

 

Poznaj Architekturę Fizyczną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

Złożoność opublikowanej w ramach przedsięwzięcia KSZR Architektury Funkcjonalnej KSZR powodowała, że jej analiza mogła być kłopotliwa. Sprawdzanie powiązań pomiędzy elementami architektury wymagało analizy szeregu schematów. Teraz będzie znacznie łatwiej. Prezentujemy w przystępnej formie Architekturę Fizyczną KSZR - wypracowaną przez GDDKiA w oparciu o Europejską Ramową Architekturę ITS o nazwie FRAME - z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej. W prosty sposób można otwierać poszczególne diagramy, uzyskiwać bardziej szczegółowe opisy, sprawdzać relacje pomiędzy elementami. Prezentowany, interaktywny materiał składa się z opisów modułów wdrożeniowych, przepływów danych oraz opisu interesariuszy (aktorów/terminatorów).

Architektura KSZR