Polish (PL)

Powstaje Krajowy Punkt Dostępowy

Startuje budowa Krajowego Punktu Dostępowego w ramach projektu CROCODILE. Jest to kolejny krok we wdrażaniu ITS w GDDKiA oraz realizacji KSZR. Projekt będzie współfinansowany przez Komisję Europejską.

Projekt CROCODILE o wartości ok. 31,5 mln euro, którego realizacja planowana jest w latach 2014-2015, uzyskał bardzo pozytywne opinie Komisji Europejskiej i został wpisany na listę projektów do realizacji na sieci TEN-T. Projekt ma przyczynić się do wymiany informacji pomiędzy zarządcami dróg sąsiadujących krajów oraz poprzez realizację Krajowych Punktów Dostępowych zapewnić informacje o ruchu, które są wymagane Rozporządzeniami delegowanymi o nr 885/2013* oraz 886/2013**. Po stronie Polskiej za wdrożenie Krajowego Punktu Dostępowego odpowiadać będzie GDDKiA, która jest współpomysłodawcą formuły realizacji projektu CROCODILE. Projekt ten stanowi realizację strategii wdrażania ITS oraz przybliża GDDKiA w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. W projekcie oprócz Polski bierze udział dziewięć Państw: Austria, Cypr, Grecja, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy.

 

*885/2013 z dnia 13 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę w sprawie ITS Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

**886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym. 

CROCODILE Logo s

Aktualizacja listy uczestników dialogu technicznego

GDDKiA informuje, że z powodów organizacyjno - technicznych z udziału w Dialogu Technicznym wycofała się firma Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.


Poniżej aktualna lista uczestników Dialogu Technicznego:
• Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Idom Ingenieria y Consultoria SA - 7 zamówień,
• HALCROW GROUP LIMITED (CH2M) - 5 zamówień,
• URS Polska Sp. z o.o. - 5 zamówień,
• Egis Poland Sp. Z o.o. oraz Egis France S.A  - 4 zamówienia,
• Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs B.V. we współpracy z Biurem Inżyniera Konsultanta Tomasz Latawiec - 4 zamówienia.

Lista uczestników dialogu technicznego.

W oparciu o treść ogłoszenia o Dialogu Technicznym, Regulaminu Dialogu Technicznego, Komisja pozytywnie zweryfikowała wnioski przedstawione przez wymienionych potencjalnych uczestników Dialogu Technicznego, jednocześnie wskazując, iż ze względu na najwyższą liczbę wykazanych zamówień spełniających warunki postawione w Ogłoszeniu Dialogu Technicznego stają się decyzją Komisji uczestnikami dialogu technicznego.

Lista uczestników Dialogu Technicznego wraz z liczbą zamówień spełniających warunki stawiane w Ogłoszeniu Dialogu Technicznego: 
 
•Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. – 7 zamówień, 
•Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Idom Ingenieria y Consultoria SA – 7 zamówień,
•HALCROW GROUP LIMITED (CH2M) – 5 zamówień,
•URS Polska Sp. z o.o. - 5 zamówień,
•Egis Poland Sp. Z o.o. oraz Egis France S.A  – 4 zamówienia,
•Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs B.V. we współpracy z Biurem Inżyniera Konsultanta Tomasz Latawiec – 4 zamówienia,
 
Dialog techniczny przeprowadzany jest w sposób transparenty z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. O kolejnych etapach dialogu technicznego i realizacji projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.