Polish (PL)

Akty prawne

Poniżej zaprezentowano akty prawne (Dyrektywę i Rozporządzenia) Unii Europejskiej w zakresie objętym KSZR.

 

 

 

Załącznik: Kategorie Danych do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu